Chào mừng bạn đến với Convivir Colorado, phấn đấu không mệt mỏi để tạo ra một thế giới nơi mọi tiếng nói đều quan trọng, mọi ước mơ đều được nuôi dưỡng và mọi người trẻ, bất kể nguồn gốc, đều có thể tỏa sáng.

7

Convivir Colorado

Chúng tôi là một chương trình lãnh đạo - dành cho người nhập cư , người tị nạn và thanh thiếu niên lớp 6 - 12 thế hệ đầu tiên từ bất kỳ quốc tịch nào và với bất kỳ tình trạng nhập cư nào - giúp họ hướng sự lãnh đạo của mình qua lăng kính của hành trình di cư để họ có thể củng cố ý thức về bản thân và tiếp tục thực hành quyền tự quyết khi họ tạo ra tác động tích cực đến cộng đồng Colorado của họ.

Sứ mệnh của chúng tôi

Chúng tôi hỗ trợ thanh niên bị ảnh hưởng bởi di cư khi họ tìm thấy sức mạnh trong trải nghiệm di cư của mình và sử dụng nó để làm giàu cho bản thân và cộng đồng Colorado của họ.

Tầm nhìn của chúng tôi

Thanh niên bị ảnh hưởng bởi di cư sẽ phát triển mạnh trong tính xác thực của họ và xây dựng một xã hội công bằng hơn cho tất cả mọi người.

Những người ủng hộ chúng tôi

Sẵn sàng để thực hiện một sự thay đổi thực sự?

Vui lòng quyên góp ngay hôm nay để hỗ trợ công việc của chúng tôi hoặc đăng ký để biết thông tin mới nhất.